Wyburzenia

Oferujemy dogodne warunki płatności

Nasza firma zajmuje się kompleksową realizacją projektów wyburzeń budynków i odzysku surowców stalowych. Dzięki wykwalifikowanym pracownikom oraz własnemu sprzętowi wraz ze środkami transportu oferujemy maksymalną szybkość, bezpieczność oraz sprawność pracy. Gwarantujemy także pełną odpowiedzialność za prowadzone prace i nadzór nad pracownikami.

Do tej pory braliśmy udział w wyburzeniach takich obiektów jak:

– Dawne zakłady przy ul. Myśliwskiej

– Dawny budynek handlowo-usługowy przy Nowowarszawsj

– Wyburzenie budynku i przygotowanie inwestycji przy ul; Geodetów

– Wyburzenie dawnego stadionu przy ul. Słonecznej na rzecz nowoczesnego Stadionu Miejskiego

– Wyburzenie przestarzałych masztów operatorów telefonii komórkowej