Kasacja pojazdów

Oferujemy dogodne warunki płatności

Autokasacja pojazdów

Firma Węglotex od lat prowadzi skup aut, złomowanie oraz recykling pojazdów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie sprawnie przeprowadzić klienta przez proces wyrejestrowania pojazdu oraz szybko wycenić auto.

Ceny aut ustalane są indywidualnie w zależności od kompletności oraz wagi auta.

Klientom wystawiamy komplet dokumentów niezbędnych przy wyrejestrowaniu pojazdu w każdym Wydziale Komunikacji.

Procedura przekazania pojazdu

Przy zdawaniu auta prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

1.Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
2.Dowód rejestracyjny pojazdu,
3.Kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
4.Ważną polisę OC,
5. W sytuacji gdy pojazd nie został przerejestrowany, niezbędne jest posiadanie ciągłości
kompletu umów kupna-sprzedaży,faktur lub aktu darowizny potwierdzających nabycie
pojazdu.
6. Oświadczenie współwłaściciela.

W przypadku, gdy pojazd posiada więcej niż jednego właściciela, niezbędne jest dostarczenie do stacji demontażu podpisanego oświadczenia właściciela/współwłaściciela zawierające zgodę na zezłomowanie pojazdu. Oświadczenie winno zawierać:

Imię i Nazwisko Współwłaściciela
Numer Dowodu Tożsamości wydany przez …
Informację dot. złomowanego pojazdu tj.:
– Numer Rejestracyjny Pojazdu
– Marka, Typ i Model Pojazdu
– Numer VIN
Z dopiskiem: którego jestem właścicielem/współwłaścicielem (niepotrzebne skreślić), który nie jest obciążony żadnymi prawami (brak kredytu,brak leasingu, brak zabezpieczeń majątkowych).

7. W sytuacji gdy dowód rejestracyjny zostanie zagubiony lub zatrzymany przez organ do tego uprawniony, należy z urzędu (wydział komunikacji) w którym pojazd był ostatnio zarejestrowany uzyskać zaświadczenie potwierdzające dane pojazdu oraz ostatniego właściciela.

8. W przypadku zagubienia karty pojazdu lub tablic rejestracyjnych wypełnienie stosownego oświadczenia (na miejscu) w stacji demontażu pojazdów.

9.Jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę, należy załączyć dokumenty firmy (wpis do ewidencji lub KRS) oraz upoważnienie dla przedstawiciela firmy do zezłomowania pojazdu

10. W przypadku śmierci właściciela pojazdu ważne jest dostarczenie dla stacji pojazdów aktu zgonu oraz odpis postanowienia sądowego o stwierdzenie nabycia spadku.

 

Dokumenty do pobrania:

1.Oświadczenie o utracie KARTY POJAZDU

2.OSWIADCZENIE_O_BRAKU_TABLIC_REJESTRACYJNYCH (1)

3.Oświadczenie o utracie DOWÓD REJESTRACYJNY

4.Oświadczenie o zatrzymanym dowodzie rejestracyjnym-POLICJA

5.UPOWAŻNIENIE dla Osoby Wyznaczonej do Demont.Pojazdu. (1)

6.UPOWAŻNIENIE WŁAŚCICIEL-WSPÓŁWŁAŚCICIEL (1)